Toimintasuunnitelma

KESKI-SUOMEN PERHOKALASTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2021

YLEISTÄ

Kerhon toiminta pohjaa hyviksi koettuihin käytäntöihin. Kerhon toiminnalla on kaksi päätavoitetta: aktivoida jäsenistöä kestävän perhokalastuskulttuurin ylläpitoon ja tukea uusien perhokalastajien siirtymistä lajin pariin. Tämä toimintasuunnitelma luo toiminnalle yleislinjat ja toimintamuodot täsmentyvät hallituksen laatimissa kevään ja syksyn toimintakalentereissa.

Toiminta suunnitellaan huomioimaan seuraavat alueet:

 • aloittelevat perhokalastajat
 • harrastajat
 • kilpaperhokalastajat
 • yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Toiminta suunnitellaan huomioiden koronaepidemian mahdollisuudet ja rajoitteet. Kevätkaudella toteutetaan joitain tapahtumia mutta kauden toiminta painottuu kesäkauteen ja kalaretkiin.

Tavoitteena on yhteisöllinen, osallistuva ja muita jäseniä tukeva ilmapiiri.

Seuratoiminnan ydintä ovat kalaretket, kerhoillat sekä peruskurssi.

Hallitus ja seuratoiminnan kehittämistoimikunta toimii tiimipohjaisesti seuraavissa tiimeissä:

 • viestintä ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen
 • kalaretket
 • kerhoillat ja esiintyjät
 • kilpailutoiminta
 • peruskurssi

 

TOIMINTA

Viestintä

Viestinnässä painopisteenä on monikanavaisuus. Kerhon päätiedotuskanavia ovat kotisivut, Facebook ja Instagram. Kirjepostina lähetetään vain välttämätön tieto. Tavoitteena on saada matalan kynnyksen postauksia jäsenistöltä kalareissuista ja kuvia saaduista kaloista ja kalapaikoista. Nopeaa viestintää varten käytössä on WhatsApp -ryhmiä.

Jäsenistölle mahdollistetaan seuratoimintaa koskevien suunnitelmien kommentointi ja jäseniä kannustetaan esittämään kehittämisideoita.

Toiminnan profiloiminen

Vuonna 2021 toteutetaan peruskurssi uudistetun konseptin mukaisesti ja sitä muokataan tarvittaessa koronaepidemia huomioiden.

Kerhoiltoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Tilaisuuksia on harvemmin mutta niissä pyritään panostamaan laatuun ja jäsenistöä kiinnostavaa sisältöön. Kerhoiltoihin on mahdollista osallistua myös verkossa.

Kilpailutoimintaa aktivoidaan palvelemaan kokeneita kilpakalastajia ja aloittelevia, kilpakalastuksesta kiinnostuneita. Kilpakalastajat osallistuvat tapahtumien järjestämiseen myös muulle jäsenistölle.

Seuran jäsenistöä kannustetaan osallistumaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaan toimintaan, keskeisimpänä kalavesien ja vaelluskalakantojen suojelu.

Kerhoillat

Kerhoillat pidetään pääsääntöisesti Sepänkeskuksen tiloissa, osoite Kyllikinkatu 1 / Protoni klo. 18.00 keskiviikkoisin. Kaikkiin kerhoiltoihin järjestetään myös mahdollisuus osallistua verkosssa. Muista paikoista tiedotetaan toimintakalenterissa ja kerhon kotisivuilla. Toukokuussa arvioidaan syyskauden toteutus ja tarkennetaan toimintakalenterin päivämäärät.

Kerhoiltojen teemat pyritään valitsemaan niin, että ne kiinnostavat koko jäsenistöä (aloittelijat, harrastajat, kilpakalastajat). Lisäksi voidaan suunnitella kerhoiltoja selkeämmin profiloituina tietylle kohdejoukolle. Iltojen vetäjinä hyödynnetään laaja-alaisesti seuran jäsenistöä, lisäksi pyritään käyttämään myös ulkopuolisia henkilöitä. Toiminta jaksotetaan vuorotellen kalapaikkaesittelyiden, asiantuntija-alustusten ja perhonsidonnan välillä. Osa kerhoilloista on suunnattu enemmän peruskurssilaisille.

Kalaretket

Seuran tukemia kalaretkiä toteutetaan Keski-Suomen alueella ja mahdollisesti myös Kuhmoon.

Kauden päätösretki järjestetään ennen syysrauhoituksen alkua Huopanankoskelle.

Lisäksi tuetaan jäsenistön yhteisöllisyyttä ja madalletaan kynnystä aloitteleville kalastajille koordinoimalla yhteisiä kalaretkiä seuran viestintäkanavilla. Näitä seura ei tue taloudellisesti, mutta koordinoi tapahtumia. Osa on päiväretkiä, osa iltapistoja. Nämä retket voidaan liittää myös kerhoiltojen teemoja täydentäviksi.

Retkille osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Retki voidaan peruuttaa, mikäli osallistujia ei ole riittävästi. Osallistujien minimimäärä riippuu kulloisestakin kalastuskohteesta. Kauemmas järjestettävän retken tukemistapa voi olla esimerkiksi osallistuminen polttoaine- ja/tai majoituskustannuksiin. Hallitus päättää tuesta erikseen toteutettavan retken ja osallistujien perusteella.

Kilpailutoiminta ja sen tukeminen

Kilpailutoimintaa jatketaan aktiivisesti ja tavoitteena on osallistua noin 15 kalastajan voimin SM-karsintoihin. Saada edustus SM-finaaliin sekä naisten ja junioreiden SM-finaali edustus.

Tavoitteena on osallistua seurasta 2-3 joukkueella joukkueiden SM-kilpailuihin.

Tavoitteena järjestää SM-karsintakilpailu sekä junioreiden SM-kisat.

Järjestetään syksyllä seuran sisäiset ”mestaruuskilpailut” Suovanlahdella.

Koulutustoiminta

Seuran tärkein koulutusmuoto on perhokalastuksen peruskurssi.

Kerho voi järjestää muita kursseja tai koulutustapahtumia jäsenilleen ja ulkopuolisille hallituksen laatiman toimintakalenterin mukaan.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhdistys pyrkii toimimaan aktiivisesti yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa, pyrkii edistämään yhteiskunnallisesti perhokalastajille tärkeitä teemoja sekä huomioimaan toiminnassaan nuoret, ikääntyneet ja muut erityisryhmät.

Keskeinen vaikuttamisen kohde on kalavesien hoito. Seuran jäsenistöä kannustetaan liittymään Vaelluskala ry:n kannattajajäseneksi (https://vaelluskala.net) ja osallistumaan vaelluskalaverkostoon talkoolaisena, asiantuntijana tai tukijäsenenä. Seura liittyy tänä vuonna yhteisöjäsenenä tukemaan Vaelluskala ry:n toimintaa.

Toinen vaikuttamiskeino on WWF:n ja Keskon Kuteminen kuuluu kaikille -kampanja. Lisätietoa http://kesko.fi/kalapolut ja WWF:n virtavesityöstä http://wwf.fi/virtavedet .

Seura pyrkii tukemaan kouluja kalastus- ja eräkurssien opetuksessa tarjoamalla opastusta ja välineitä perhonsidontaan.

Lisäksi seura voi osallistua esimerkiksi veteraaneille, lapsille tai erityisryhmille toteuttaviin kalastustapahtumiin.

Seurojen välinen yhteistyö

Vuonna 2021 pyritään rakentamaan pohja syvemmälle yhteistyölle alueen kalastusseurojen välille. Yhteistyömuotoja ovat asiantuntijavierailut, yhteiset retket ja mahdollisesti yhteinen kalavesistö.

Kokoukset

Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa. Vuosikokouksesta ilmoitetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla jäsentiedotteissa ja kerhon kotisivuilla.

Muu toiminta

Seura pyrkii luomaan toimintamallin yritysyhteistyölle, tarkoituksena tukea asiantuntemuksellaan alueen yrityksiä tapahtumajärjestelyissä. Yritysyhteistyöllä vahvistetaan seuran taloutta ja parannetaan toimintaedellytyksiä seuratoiminnan kehittämiseksi. Yritysyhteistyössä voidaan toteuttaa jäsenistöä palvelevia väline-esittelyitä.

Seura ottaa kantaa ja antaa tarvittaessa myös lausuntoja harrastukseemme liittyvistä asioista.

Seura jatkaa aktiivisesti oman kalaveden kartoitusta.

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, keskimäärin joka toinen kuukausi. Varsinaisten hallitusjäsenten (puheenjohtaja + kuusi jäsentä) lisäksi hallitusta tukee seuratoiminnan kehittämistoimikunta. Toimikunnan jäsenet osallistuvat asiantuntijoina hallituksen kokouksiin.

Hallituksen kokousten lisäksi seuratoimintaa tehdään ja kehitetään tiimipohjaisesti. Hallitus voi lisäksi kutsua kokouksiinsa muita tarvitsemiaan jäseniä tai asiantuntijoita seuran ulkopuolelta.

Hallitus voi päättää yksittäisistä asioista sähköpostikokouksella. Hallituksen välinen viestintä toteutetaan pääosin sähköpostilla ja WhatsApp -ryhmässä.

Hallitus hyödyntää toiminnan kehittämisessä jäsenten esityksiä ja palautekyselyn tuottamaan tietoa. Toiminnan keskeiset mittarit ovat:

 • jäsenistön osallistumisaktiviteetti, % jäsenistöstä
 • uusien jäsenten rekrytointi, kpl vuodessa
 • viestinnän aktiivisuus, some-päivitysten lkm
 • palautekyselyn kokonaisarvio, nro