Toimintasuunnitelma

KESKI-SUOMEN PERHOKALASTAJAT RY TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2022

YLEISTÄ

Keski-Suomen Perhokalastajien toiminnan pääpaino on tukea jäsenten perhokalastusharrastusta, sekä koota yhteen Keski-Suomen alueen perhokalastajia.

Innokkaiden perhokalastajien määrä on viime vuosina kasvattanut määräänsä Keski-Suomen alueella ja se kuvaa Keski-Suomen Perhokalastajien tarpeellisuutta ja vaikuttavuutta. Tulevaisuuden visiossa Keski-Suomen Perhokalastajat on alueellisesti tunnettu ja tunnustettu perhokalastuksen toimija ja tukija.

Jäsenmäärän lisääntyessä myös Keski-Suomen perhokalastajat ry tehostaa toimintaansa yhä monipuolisemmaksi vastaamaan jäsentensä tarpeita.

Toimintakauden 2022 tavoite on myös mahdollistaa, että jokaisella perhokalastajien jäsenellä on mahdollisuus harrastaa ja tavata muita perhokalastuksen harrastajia ja yhdistyksen jäseniä ja osallistua jäsentapahtumiin. Osana etänä toteutettavat kerhoillat ja niihin taltioiminen sähköisesti ja tätä kautta osallistumismahdollisuus mahdollistaa monen osallistumisen, vaikka pitemmältäkin.

Kuluvana toimintavuotena Keski-Suomen perhokalastajat järjestää monenlaista toimintaa jäsenille. Näitä on mm. jo suuren suosion saavuttaneet yhteiset kerhoillat, kalaretket ja perhokalastuksen peruskurssi.

Tämä toimintasuunnitelma luo toiminnalle yleislinjat ja toimintamuodot täsmentyvät hallituksen tulevissa kokouksissa.

Hallitus ja seuratoiminnan kehittämistoimikunta toimii tiimipohjaisesti seuraavissa tiimeissä:

 • viestintä
 • oma kalapaikka
 • kalaretket
 • kilpailutoiminta
 • kerhoillat ja mahdollinen peruskurssi
 • Seuran 50 vuotis- juhlavuosi

TOIMINTA

Viestintä

Viestinnässä pääkanavat viestintää ovat some pohjaiset Facebook ja Instagram, sekä myös kotisivut. Näiden alustojen pääpainona on matalan kynnyksen julkaisut ja tavoitteena on myös tiedottaa itsestään ja lisätä näkyvyyttä Keski-Suomen
perhokalastajille. Yhteisistä tapaamisista tiedotetaan aktiivisesti sosiaalisen median kautta ja uudet harrastajat toivotetaan tervetulleeksi toimintaan mukaan.

Keski-Suomen perhokalastajilla on kerhoiltoja varten oma Facebook kanavansa, jossa sähköisessä muodossa myös mahdollisuus osallistua kerhoiltoihin. Näistä kerhoilloista viestitään myös sosiaalisessa mediassa (Facebook. Instagram), sekä myös jäsenkirjeissä ja seuran sivuilla.

Lisäksi tänä vuonna Keski-Suomen perhokalastajat ovat lähteneet mukaan SVK:n Mimmit kalastaa – hankkeeseen, jonka tarkoitus on lisätä naiskalastajien näkyvyyttä ja tukea tyttöjen ja naisten kalastusharrastusta. Tätä näkyvyyttä lisätään nostamalla myös seuran naispuoleisia kalastajia somepäivityksiin mukaan.

Yhteistyösuhteita pidetään yllä myös muihin kalastusseuroihin yhteistyön kehittämiseksi ja näkyvyyden lisäämiseksi.

Nopeaa viestintää varten on seuralla kalaretket WhatsApp -ryhmä, johon jäsenet toivotetaan tervetulleeksi.

Toiminnan profiloiminen

Peruskurssi on valitettavasti vallitsevan koronatilanteen takia siirtynyt tulevaisuuteen, eikä tällä hetkellä sen päivämääriä ole päätetty. Peruskurssi on kuitenkin tarkoitus järjestää, sitten kun koronatilanne on olosuhteet sen sallivat.

Harrastajille järjestetään kerhoiltoja kiinnostavista teemoista. Kerhoillat sisältävät kalapaikkaesittelyitä, asiantuntija-alustuksia ja perhonsidontaa.

Kilpailutoimintaa aktivoidaan palvelemaan kokeneita kilpakalastajia ja aloittelevia, kilpakalastuksesta kiinnostuneita. Tavoitteena on osallistua joukkue SM-kilpailuihin, sekä järjestää kerhon toimesta ainakin yksi karsintakisa, sekä avustaa toista seuraa toisen karsintakisan järjestämisessä.

Seuran jäsenistöä kannustetaan osallistumaan yhteiskunnallisesti vaikuttavaan toimintaan, keskeisimpänä kalavesien suojelu.

Oman kalapaikan etsintä jatkuu aktiivisesti myös tänä vuonna.

Kerhoillat

Kerhoillat pidetään pääsääntöisesti Sepänkeskuksen tiloissa, osoite Kyllikinkatu 1 / Protoni klo 18.00 alkaen, koronatilanne ja kokoontumisrajoitukset huomioiden. Kerhoillat myös etänä toteutettavia ja jäävät Facebookin KSPK- Kerhoillat ryhmän
taltioituna. Näin jokainen jäsen voi halutessaan palata näihin kerhoiltoihin tai katsoa ne myöhemmin sopivana ajankohtana.

Kerhoilloissa laatu korvaa määrän ja pyritään teemat valitsemaan niin, että ne kiinnostavat koko jäsenistöä. Iltojen vetäjinä hyödynnetään laaja-alaisesti seuran jäsenistöä, lisäksi pyritään käyttämään myös ulkopuolisia henkilöitä.

Suunnitellut kerhoillat keväälle:

 • Huuhtajankoski, Teemu Hiltunen
 • Nakkilankosket, Sami Mäkinen
 • Sumukorentoperhonsidonta, Jyrki Hiltunen
 • Lohiperhot/lohen kalastus, Ville Manninen ja/tai Janne Nyblom
 • Kosken lukeminen, Pietari Sipponen

Kalaretket

Seuran tukemia kalaretkiä toteutetaan noin kolme-neljä. Alkukauden paikka on vielä avoin, mutta sovitut kalaretket ovat: Konneveden reissu heinäkuussa, Huopanankosken päätösreissu elokuussa ja syyskuussa Suovanlahti seurapäivä.

Konneveden reissu 8–10.7
Huopanankoski 20–21.8
Suovanlahden seurapäivä 10.-11.9.

Lisäksi tuetaan iltapistoja ym. seuran WhatsApp ryhmän avulla. Näitä seura ei tue taloudellisesti eikä koordinoi muutenkaan, vaan nämä ovat jäsenistön omia ehdottamia satunnaisia kalareissuja ja iltapistoja.

Retkille osallistujat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Retki voidaan peruuttaa, mikäli osallistujia ei ole riittävästi. Osallistujien minimimäärä riippuu kulloisestakin kalastuskohteesta.

Yhdistyksen kalavedet

Yhdistys edelleen etsii aktiivisesti omaa kalapaikkaa, ja erilaisia vaihtoehtoja tutkitaan. Tarkoitus olisi, että kalapaikka antaisi lisäarvoa seuran jäsenille ja mahdollistaisi myös virtavesien hoidollista toimintaa seuran puolesta.

Kilpailutoiminta ja sen tukeminen

Kerho järjestää vuonna 2022 yhden SM-karsintakilpailun, Survosenkosken karsinnan. Lisäksi seura mahdollisesti järjestää junnujen SM-kilpailun, jonka suunnittelu on vielä avoin.

Lisäksi seura tulee talkoohengessä Vaajakosken Koukun ja Paukun järjestämään SM- karsintakisaa Liekkilammella.

Lisäksi kerhosta pyritään kasaamaan 1–2 joukkuetta SM- joukkuekisoihin.

Seuran 50-vuotis juhlavuosi

Keski-Suomen perhokalastajat täyttää tänä vuonna 50 vuotta. 50-vuotisjuhlavuonna seuralla on tavoitteena tuoda itseään ja lajia esille esimerkiksi lehtijutun ja mahdollisten erityistapahtumien, kuten perhokalastussymposiumin avulla. myös Seuran vanhoja kunniajäseniä huomioidaan tänä vuonna.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhdistys on vuonna 2022 kaudella lähtenyt SVK:n mimmit kalastaa hankkeeseen, jossa tarkoituksena on nostaa tyttöjen ja naisten kalastusharrastusta esille.

Lisäksi toisena vaikuttamismuotona osallistutaan vesien kunnostustalkoisiin, ja sopivaa kohdetta tähän etsitään.

Kerho myös tukee nuorten kalastajien toimintaa yhteistyössä SVK:n alueen nuoriso-ohjaaja Joonas Pysäyksen kanssa.

Seurojen välinen yhteistyö

Yhteistyötä ja tiedottamista muiden kalastusseurojen kanssa ylläpidetään ja kehitetään. Tänä toimintakautena yhtenä osana on kahden seuran, Koukku ja Paukku ry, sekä Survosenkosken kisan järjestäminen yhteistyössä alueellisen kalastusseuran kanssa.

Kokoukset

Kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa kokouskutsussa ilmoitetussa paikassa. Vuosikokouksesta ilmoitetaan sääntöjen edellyttämällä tavalla jäsentiedotteissa ja kerhon kotisivuilla.

Hallituksen toiminta

Hallitus kokoontuu tarvittaessa, keskimäärin joka toinen kuukausi. Varsinaisten hallitusjäsenten (puheenjohtaja + kuusi jäsentä) lisäksi hallitusta tukee seuratoiminnan kehittämistoimikunta. Toimikunnan jäsenet osallistuvat asiantuntijoina hallituksen kokouksiin.

Hallituksen kokousten lisäksi seuratoimintaa tehdään ja kehitetään tiimipohjaisesti. Hallitus voi lisäksi kutsua kokouksiinsa muita tarvitsemiaan jäseniä tai asiantuntijoita seuran ulkopuolelta.

Hallituksen välinen viestintä toteutetaan pääosin sähköpostilla ja WhatsApp -ryhmässä.

Varsinaiset hallitusjäsenet: Kaisa Terhosalo (pj), Elmeri Saarinen (vpj), Petri Jutila, Niko-Pekka Hyytiäinen, Timo Anttila ja Elias Päivinen, joka on myös hallituksen sihteeriksi. Seuratoiminnan kehittämistoimikunta: Jarkko Pirkkalainen, Lauri Hiekkataipale, Andy Kivelä, Pekka Silvennoinen, Sami Viinikainen, Mikko Huikari.

Toiminnan kehittäminen toteutetaan seuraavissa tiimeissä:

 • Viestintä: Elmeri Saarinen, Petri Jutila, Pekka Silvennoinen.
 • Olosuhteet ja kalavedet: Andy Kivelä, Jarkko Pirkkalainen
 • Reissut: Konnevesi Lauri Hiekkataipale ja (Kaisa Terhosalo varalla),
 • Huopanankoski Kaisa Terhosalo, Suovanlahti Andy Kivelä.
 • Kilpailutoiminta: Lauri Hiekkataipale, Niko-Pekka Hyytiäinen.
  • Liekkilammen kisoihin järjestysavuksi Elmeri Saarinen ja Mikko Huikari.
  • Survosenkosken järjestämisavuksi: Elmeri Saarinen, Mikko Huikari + seuran
   muu jäsenistö.
 • Seuraillat: hallitus yhteisesti
 • 50 vuotis- juhlavuosi: Jarkko Pirkkalainen
 • Mimmit kalastaa -hankkeessa seurasta on aktiivina Kaisa Terhosalo ja
  nuorison kalastushankkeessa Jarkko Pirkkalainen

Hallitus hyödyntää toiminnan kehittämisessä jäsenten esityksiä ja palautekyselyn tuottamaan tietoa. Toiminnan keskeiset mittarit ovat:

 • palautekysely lokakuussa
 • viestinnän aktiivisuus, some-päivitysten lkm